Doreen Virtue: Andělské vedení

Vlastně to není jen o andělech, nebo to tak nevnímám. Vlastně sama nevím proč, tato kniha je přes svůj název pro mne fascinujícím výletem do světa svého vlastního mimosmyslového vnímání. Tak detailně a uceleně popsané jsem to ještě nikde nečetla. Dokonce i s příklady a cvičeními, která nám pomohou objevit ten svůj způsob, jakým komunikovat sám se sebou nebo svým strážným andělem.
Slyšíte, cítíte, vidíte, víte? Jsou čtyři způsoby, kterými lze zachytit zprávy z jemnohmotného světa a jsem si jista, že mnoho z vás už ten svůj způsob má.
Ale nebyla by to tato americká psychoterapeutka, aby se nevěnovala andělskému podobenství. Velmi střízlivě tu podává existenci andělů, jejich hierarchii a zdůvodňuje i proč se nám zjevují v podobě, v jaké je známe:

„Andělé mi opakovaně potvrdili, že na sebe tuto tradiční podobu, zahrnující křídla a dlouhý šat, berou kvůli nám. Říkají k tomu: Nepotřebujeme křídla, abychom mohli létat, a protože  nemáme těla, nepotřebujeme ani šat. Bereme na sebe tuto podobu, abychom vám pomohli nás snáze poznat. Pokud byste očekávali, že budeme vypadat úplně jinak, rádi bychom vám vyhověli, neboť naší jedinou touhou je pomáhat Bohu vám pomáhat.“

A tak víme, že někteří andělé jsou maličtí cherubíni, jiní měří i přes dva metry. Mají různé barvy, jindy jsou zářivě čistí, až průzrační, šíří kolem sebe jiskřičky a záblesky světla, které někdy zahlédneme, když se pohnou…

13536ZDA.jpg

Vlastně je to hezká kulisa, andělská, pro knihu, která nás vede do vlastního nitra.  Měla jsem obrovskou chuť přeskočit veškeré prvotní informace a vrhnout se do zkoušení a učení.  Ale ten první text je skvělý, hladivý a možná vám přinese i pár informací, které zapadnou do vašeho přesvědčení. Věděli jste, jak přesně rozeznat falešné vedení (naše ego, strachy, obavy…) od toho pravého, které je doprovázeno láskou a něhou? A vede nás za naším životním úkolem, který nás udělá šťastnými. Autorka nás chce zbavit strachu z tohoto vedení, protože on funguje. A věřte mi, z vlastní zkušenosti vím, že když se vám podaří se na něj jednou jedinkrát, nedejbože dvakrát, napojit, tak je to tak chytlavá zkušenost, že uděláte cokoliv, abyste si ji mohly zopakovat.


A o to jde.

I ona sama se tu vyzpovídá ze svých zážitků, z toho, že i ona po vydání své první knihy, ke které byla přesvědčena, ji dotlačili andělé, zažívala tzv. „temnou noc duše.“ Depresi, zklamání, ztrátu víry… ale jako vždy platí, že tyto pocity jsou svázány s tím pohledem nahoru, v naději, v znoruzrození, které je velice osvobozující a z problémů nás definitivně vyvede.  Dozvíte se také třeba to, že naše závislosti přehlušují to jemné pravé vedení,  tyhle citlivé kanály v dnešním světě vypínáme, ve snaze ochránit tu citlivou část našeho vědomí.

Jak se chránit a zároveň neodpojovat? I tohle Doreen Virtue poradí.

Do musím určitě pochválit, je bezvadně graficky řazený text, který je přehledný a při dalších zběžných listování vám okamžitě oživuje vzpomínky na to, co jste četli před časem.

Jednotlivé metody jsou doslova výzvou

Kdo by odolal, vyzkoušet si, zda-li je jasnozřivý, zda umí jasnoslyšet, jasnovidět nebo jasnocítit? Různé jsou cesty, kterými k nám promlouvají andělé? Nebo naše moudřejší podvědomí?  To vcelku nemusíme řešit, v každém případě to ale funguje. U každého něco. Někdo umí to a jiný tohle. Tady máte všechno do puntíku vysvětleno a na praktických příkladech ke konci knihy si můžete ověřit, která z metod je pro vás ta pravá.

                              Pokračování článků na www.popelky.cz. Klikněte!