Eva Velechovská o enneagramu: Umožňuje nám vnímat život

Eva Velechovská je autorkou předmluvy knihy Enneagram. Don Richard Riso a Russ Hudson napsali doslova vyčerpávající informace o všech enneagramových typech. Eva Velechovská je specialistka na emoční inteligenci a certifikovaný lektor enneagramu v České republice, nositel licence EPTP z USA pro ČR.  Ve své předmluvě uvedla, že jde o psychologicko-spirituální systém, který odhaluje vnitřní motivy člověka na jeho cestě za kvalitním a duchovním životem.
Různé typy osobností různě reagují na vnitřní i vnější situace, zajímavé a objevující jsou popisy reakcí v zátěžových okamžicích. V Enneagramu mne zaujaly části, které hovoří o našich reakcích, jež se dělí na zralé a nezralé a  úroveň označovanou jako normální nebo standardní, která je pro mnohé čtenáře nejznámější a velmi se nás dotýká.
Nezralá úroveň souvisí s našimi nevědomými obavami, nevyřešenými či potlačenými citlivostmi, traumaty, které negativně ovlivňují život člověka.  Projevuje se to především obviňováním, vydíráním, sebesnižováním atd...


Dalšími příklady zdrojů, z kterých vychází zkreslení vnímání světa je např.:
Může to být strach z bezvýznamnosti, která vás žene vpřed.
Může to být strach z odmítnutí druhými, když se o ně nepostaráte tak, jak očekávají.
Může to být schovávání své úzkosti do bezstarostnosti, kterou se obelháváte.
Agrese a zastrašování druhých ve snaze zakrýt své nízké sebevědomí.

To je jen zlomek takových typických scénářů a já jsem Evu Velechovskou oslovila z důvodu, že mě totiž ledacos leží v hlavě. Popisy ego strategií v nejnižší úrovni vědomí jsou až drsně jasné a překvapivě přesné.  Člověk je zasažen, protože si často myslí, že dělá něco, co nikdo nepozná, nikdo druhý nedělá.  Opak je pravdou, hluboké a přesné popisy strategické popírání, manipulace, racionalizace člověka zasáhne.
Objeví se „aha efekt“ a uvědomění, že některé reakce jsou nezralé a nedospělé. To není nic radostného. Jenže opustit můžeme jenom to, co přijmeme.

Jakou část enneagramu se svými klienty řešíte nejčastěji? Jsou to obecné vlastnosti a umění se s nimi naučit žít, nebo právě tyhle nezralé aspekty, které terapií necháváte uzrát?
S enneagramovou strategií se pracuje jako s celkem. Jedná se o typ nebo způsob, jak se člověk vědomě nebo nevědomě snaží vyrovnat s životem a naplnit svoje představy a touhy. Lidská nezralost je spojená s mnoha závislostmi, nezvládnutými reakcemi na nenaplněné potřeby a s existencí traumat, které ovlivňují život člověka.  Nezralost je spojena s úrovní vědomí, které je v tomto případě definováno jako „nevědomá neschopnost změny“ tedy jedná se o lidi, kteří nevědí, že nevědí. Svoje mechanismy a způsoby vnímají jako správné a funkční.  Pokud přistoupí na jimi vybranou terapii, je šance se od mnoha překážek na cestě ke zralosti osvobodit.

Jak s klientem, který přijde s tím, že chce tím „dětstvím“ znovu projít a vylepši to, co bylo z jakéhokoliv důvodu zanedbáno, postupujete?
Práce s enneagramem není terapie. Je to psychologie pro zdravé lidi, která je funkční proto, že navyšuje úroveň vědomí člověka a tím mu umožňuje věci vnímat, pozorovat a potom z vlastní vůle opustit.  Pokud někdo chce znovu projít „dětstvím“ a zjistit, co všechno je potřeba zpracovat doporučím mu terapeuta, který se na tuto práci specializuje.

Jak si můžeme nejlépe pomoci sami, doma, když už si některý ten prvek uvědomíme…?
Enneagram je primárně určen pro osobní práci na sobě a následně je obrovským pomocníkem při možnosti pochopit druhé lidi. Ideální je absolvovat ve VEVA CZ s.r.o. seminář Sebeuvědomění s enneagramem a v doprovodu certifikovaného lektora – pozor na to, jsou lidé, kteří učí enneagram, přestože nejsou certifikovaní a neumí. Po semináři se člověk dobře orientuje v jednotlivých strategiích, a především začíná objevovat vlastní typ ega, jeho finty, manipulace, strategie a tomu umožní pozorovat svoje jednání v životě a pokud chce postupně tyto způsoby měnit. Cílem naší práce není změna lidí.  Skutečným cílem je přisednout k nim do jejich „auta“ a pomoci očistit mu jeho čelní sklo, aby věděl, kam jede, kam dojede, jak žije a kdo je.Děkuji za rozhovor a přidávám se k doporučení enneagramu jakožto prostředku k náhledu do našich nejskrytějších motivací a tužeb, k rozvoji sebe samých. A pokud vás enneagram zaujal, podívejte se na nabídku seminářů Evy Velechovské, www.mojeveva.cz, ve kterých se můžete na enneagram podívat z mnoha různých úhlů pohledu.

Eva Velechovská, www.emocniinteligence.info