Příkladné, leč smutné objetí, od Karet Kouzelné mapy

Co však musí ocenit snad každý… Jsou přenádherně výtvarně zpracované, jejich výklad je čirá slast pro oko!

11935YWR.jpg

„Symboly v těchto věšteckých kartách jsou metaforami, nikoli však pro vnější, ale pro váš vnitřní život. Vaše myšlenky, pocity, přesvědčení, vzpomínky a úmysly vytvářejí „místa“, která obýváte nebo navštěvujete během své cesty. Tato místa, ač mají pro každého hluboce osobní význam, jsou archetypální a univerzální.“

Podívejte se schválně na tuto kartu, která dominuje obrázku: Smutné objetí


A na Smutném objetí se podíváme, jak krásně Colette o obrázcích a situacích povídá:

Ztráta je součástí života,
smiřte se s tím a dopřejte si čas na zhojení.

„Přímá pozice:

Možná vstupujete do období, kdy pro vás bude ztráta aktuálním tématem. Možná se teď musíte vzdát milovaného snu. Pokud ano, dodejte si odvahu, protože takový konec bude možná sloužit nejvyššímu dobru. Když dokážete přijmout ztrátu, uskuteční se ve vašem životě ještě lepší a mocnější sen.

V tomto období mají skončit vztahy založené na špatných základech. Zklamání je jedním z projevů vnímavosti. Když se nesplní vaše očekávání, objevuje se pocit ztráty spolu se smutkem a zármutkem. Poddejte se těmto pocitům. Slzy jsou jako léčivý déšť, který obnoví život ve vaší vyprahlé vnitřní krajině. Růst je vždycky zaručen. Jakákoli je vaše ztráta a jakkoli je velká, smiřte se s ní, prožijete si své pocity a už brzy uvidíte, jaká krása se před vámi otevře.

Obrácená pozice:

Trpíte pro své utrpení? Máte pocit, že život s vámi zachází nespravedlivě a že vám bylo ukradeno nebo odebráno, na co máte právo? Toužíte po lásce, která se vám vyhýbá, nebo úspěchu, který je dopřán jiným? Spravedlivý hněv a pocit, že máme na něco nárok, vede do pasti ega. Vaše utrpení a pocit ztráty odejdou, když je odejít necháte. Když se budete držet svého pocitu nespravedlnosti, octnete se v těsném sevření, neschopni volně dýchat. Jediným řešením je vzdát se postoje oběti a přijmout smutek, který se časem přirozeně rozplyne.

Zkoušky a soužení vytvářejí charakter, který je sám o sobě darem. Najděte si něco, za co můžete být vděčni, a přijměte zodpovědnost za svůj podíl na všech svých záležitostech. Jakkoli bolestné může být žít se svým smutkem, pamatujte si, že jste milováni a že nebudete v osamocení zanecháni navždy. Mějte víru, protože i tohle jednou pomine. Nejste obětí, jste jenom cestovatel na hrdinné pouti. Pro tuto chvíli je v pořádku, že jste zklamáni. Nezapomínejte, že přijde den, kdy se podíváte zpátky, a v tomto zážitku objevíte velkou hodnotu."

Chtělo se mi napsat, že doufám, že Smutných objetí bude ve výkladech co nejméně, ale… Když ono je to nakonec to nejlepší, co se nám může v životě udát.


A na tom celém je založena právě Kouzelná mapa života.

11934ZjN.jpg

Vydalo nakladatelství Synergie Publishing, 2013, www.synergiepublishing.com
Zdroj: www.popelky.cz