Nakladatelství Synergie
Nakladatelství Synergie

inspirace, sebepoznání, spiritualita, zdraví

 

Obchodní podmínky

Společnost zodpovědná za dodávky zboží
v internetovém obchodu synergiepublishing.com:

KOSMAS s.r.o.
Lublaňská 34, 120 00 Praha 2
e-mail: kosmas@synergiepublishing.com
Telefon: +420 226 519 800

Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a partnerem webu synergiepublishing.com, kterým je společnost KOSMAS s.r.o. se sídlem: Lublaňská 34, Praha 2, IČO: 25710257. Tato společnost je od okamžiku přijetí objednávky jediným a výlučným subjektem zodpovědným za prodej a dodání zboží zákazníkovi.

Obchodní podmínky prodej fyzického zboží

Obchodní podmínky pro prodej e-knih

 • Práva a povinnosti prodejce (Kosmas s.r.o.)
 • Práva a povinnosti zákazníka

1. PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCE

Prodejcem je společnost Kosmas s.r.o., Lublaňská 34, 120 00 Praha 2, IČO: 25710257
 1. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do jednoho pracovního dne od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do jednoho pracovního dne od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta.
  Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
  V případě objednávky s platbou na fakturu (pouze pro školy a knihovny) si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než daný zákazník uhradí svoji předcházející objednávku.
  Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.
 2. Za splnění podmínek uvedených v bodě 2.c) prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné, pilné).
 3. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu Kosmas.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího podle bodu 2.d) je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.
 4. Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2.b), prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.
 

2. PRÁVA A POVINNOSTI NAKUPUJÍCÍHO

 1. Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, balné, dobírka).
 3. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

  Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:

  • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.
  • nakupující doručí zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce:
  KOSMAS s.r.o.
  Renata Veverová
  Za Halami 877
  252 62 Horoměřice

  Do zásilky s vráceným zbožím prosím vložte kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
  Kontakt: Renata Veverová - email: renata.veverova@kosmas.cz
 4. Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníku Kosmas.cz, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.
 5. Pokud nakupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce (bankovní převod, eBanka, GSM banking), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.
Created with CMS RedAks v.2.0
počkejte prosím...počkejte prosím...